WSG

Omschrijving bedrijf / bedrijfsvoering

WSG was een woningcorporatie welke actief was in de regio West-Brabant met een uitgebreide portefeuille aan huurwoningen, bedrijfsruimten, maatschappelijk en zorg onroerend goed.

 

Dienstverlening

Als saneringscorporatie had WSG van haar externe toezichthouders de opdracht gekregen om binnen een periode van vier jaar alle BOG-panden te verkopen die niet tot het strategisch bezit behoorden. RealEffect heeft de datacontrole en dossieropbouw verzorgd van het bedrijfsonroerend goed, alsmede aansluitend de verkoop. Gedurende deze periode is RealEffect eveneens verantwoordelijk geweest voor het dagelijkse beheer van deze portefeuille.

 

Opdrachtgever

De betrokkenen vanuit RealEffect waren al snel onderdeel van het team van WSG waarmee samengewerkt moest worden. In de 2,5 jaar waarin ik met RealEffect samenwerkte, heb ik betrokkenen ervaren als heel deskundig. Er was bijna geen vraag waar RealEffect geen antwoord op had, wat ik ook vroeg. RealEffect heeft haar werkzaamheden altijd afgestemd op interne gevoeligheden (zoals veel regelgeving), zonder dat dit ten koste is gegaan van accuratesse en een scherp onderhandelingsresultaat.

Ruimte om te ondernemen
Ruimte om te ondernemen