Een huurdersvriendelijke
overeenkomst
daar gaat het ons om

Onze diensten

De ruimte waar uw bedrijf gevestigd is, is van wezenlijk belang voor uw toekomstige plannen. Of u huisvesting huurt of koopt, of u uw huurcontract wel of niet verlengt; er komen veel aspecten bij kijken. RealEffect maakt van uw huisvestingsvraag een huisvestingsoplossing. Voor eenmalig advies of voor een langere periode; RealEffect is uw sparring-partner voor vastgoedzaken.
U zoekt een bedrijfsruimte om te huren?
HUREN / KOPEN VASTGOED

Wij begeleiden u bij de verwerving van vervangende of additionele huisvesting. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek spreken we alle stappen van dit traject met u door. Wat wij doen is het opstellen van een programma van eisen, een financiële analyse, een marktonderzoek, maar ook de integrale aansturing van het technische, juridische én commerciële traject. Continu worden de vooraf met u geformuleerde wegingsfactoren getoetst. Zo ontstaat een passende huisvesting met een contractering tegen optimale commerciële voorwaarden in een huurdersvriendelijke huurovereenkomst. Wij lichten graag ons inmiddels bewezen stappenplan toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Een naderende opzegdatum van uw huurcontract: wel of niet verlengen?
HERONDERHANDELEN HUURCONTRACT

Een naderende opzegdatum in uw huurcontract vraagt om een actieve afweging tussen wel of niet verlengen. Wij stellen een quickscan op met facetten als: afstemming van het actuele PVE op bestaande huisvesting en gewenste looptijd, kwaliteit van de huidige huisvesting en een toets op marktconformiteit. Wij lichten graag ons inmiddels bewezen stappenplan toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
U zoekt tijdelijke expertise op het gebied van vastgoed?
INTERIM CONSULTANCY

Binnen uw organisatie kan behoefte bestaan aan tijdelijke inzet van een professionele vastgoedadviseur of -manager bij vervanging bij ziekte/verlof, of wanneer trajecten specifieke ervaring en kennis vragen. Wij ondersteunen bij trajecten zoals acquisitie, dispositie, verlenging van contracten en leegstandsreductie binnen uw organisatie. Dit doen wij onder andere voor beursgenoteerde bedrijven, woningcorporaties en de Rijksoverheid. Graag lichten wij onze tijdelijke inzet toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Wilt u weten waar uw winst weg lekt?
KOSTENREDUCTIE

Voor diverse organisaties hebben wij een quickscan uitgevoerd naar kostenreducties binnen de vastgoedportefeuille. Bij huur- en verhuursituaties kijken we naar mogelijkheden van kostenreductie door heronderhandeling van bestaande huurovereenkomsten, controle van servicekosten, leegstandsreductie en voeren we discussie met de verhuurder over de nakoming van contractuele afspraken. Bij eigendomssituaties kijken we naar de structurering van het onderhoud (MJOP) en naar Sale-en-Lease-back constructies. Wij lichten graag onze inmiddels bewezen quickscan Kostenreductie toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
U zoekt optimale toekomstige huisvesting voor uw organisatie?
STRATEGISCH HUISVESTINGSPLAN

Veranderende marktomstandigheden, aflopende huurcontracten, gebouwen wel/niet in eigendom behouden of andere manieren van werken; het zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de huisvesting van uw organisatie. Wij inventariseren al deze factoren voor uw huisvesting én uw organisatie. Op basis van deze inventarisatie stellen we een strategisch huisvestingsplan op. Hiermee kunt u pragmatische keuzes maken voor een optimale toekomstige huisvesting voorzien van een transparante financiële onderbouwing. Wij lichten graag ons inmiddels bewezen stappenplan toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
U zoekt strategische input voor de vastgoedportefeuille van uw corporatie?
CORPORATIES

Wij begeleiden corporaties bij het opstellen van een strategie hoe zij op korte én lange termijn om kunnen gaan met de maatschappelijke en bedrijfsmatige vastgoedportefeuille. Aansluitend verzorgen wij ook het verkooptraject, volledig afgestemd op de complexe wet- en regelgeving. Voor meerdere corporaties zijn wij ook het dagelijkse aanspreekpunt voor het commerciële beheer van de huurcontracten en bij een huuropzegging voor de aansturing van lokale makelaars bij de zoektocht naar een nieuwe huurder. Wij lichten graag onze begeleiding toe in een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Ruimte om te ondernemen
Ruimte om te ondernemen